....... .......Keyfiyyət Siyasətimiz:

.............. El aletleri üretimi sektorunda tam müşteri memnuniyeti sağlamaya odaklıdır.Üretim kriterlerimiz "İnsan Sagligina uygunluk" "təhlükəsiz user" dir ve · Kalite ve Product kalitesinin sürekli iyileştirilmesi üçün bütün çalışanların katılımının sağlanması sistemimizin ve iyileşmelerin etkinliğinin arttırılması üçün eğitim esas alınır. Firmamız staffers ürünlerimizin insan sağlamlığı ve security üzerindeki etkisinin bilincindedir ve bu bilincin təchizatçı ve müşterilerimizde de oluşması üçün Çalışır'ın. Product ve istehsal kalitesinden Odun vermeden, qaynaqları effektiv istifadə edərək ürünlerimizin markamızın dünya pazarlarında aranır konuma gelmesi ana hedefimizdir etdik.

....